Més informació sobre el Glaucoma

Què és el glaucoma? El glaucoma és una malaltia ocular que afecta el nervi òptic i està caracteritzada per una elevació de la pressió intraocular fins a un nivell que ocasiona un dany irreversible en les seves fibres nervioses. El glaucoma afecta més d’un 3% de la...

Més informació sobre el Despreniment de retina

Què és el despreniment de la retina? El despreniment de retina és una afectació ocular greu en què la retina neurosensorial se separa de la capa que es troba sota d’ella, l’epiteli pigmentat de la retina, ocasionant una pèrdua parcial o total de la visió. Quines...

Més informació sobre la Degeneració macular

Degeneració macular Què és la degeneració macular associada a l’edat (DMAE)? És una malaltia que afecta la màcula o la part central de la retina, que és la que ens permet veure els detalls més fins. Altera, per tant, la capacitat per conduir, reconèixer la cara de les...