Què és la teràpia visual?


Es considera que un procés educacional, té com a finalitat normalitzar, aprendre i automatitzar una sèrie d’habilitats visuals creant noves connexions neurològiques. Aquestes teràpies visuals es realitzen a partir d’un Optometrista Comportamental que avalua i tracta el problema visual relacionant-lo amb la resta dels sentits.
Ensenyem al fet que el pacient aprengui a utilitzar correctament el seu sistema visual i que d’aquesta manera pugui percebre, processar, comprendre i integrar millor tota la informació visual.

A qui pot beneficiar la teràpia visual?

________________________________________
La teràpia visual no sols és un remei molt útil per als adults; també ho és per als petits. Com ja sabem, a partir dels sis anys els nens inicien una etapa de canvi realment rellevant en molts sentits, i, lògicament, han d’estar preparats per a afrontar tot el procés d’aprenentatge que els espera. Una condició importantíssima en aquest procés és que el sistema visual sigui capaç de respondre amb eficàcia i de processar bé la informació. Recordem que més d’un 80% de la informació que ens arriba de l’exterior la captem el sentit de la visió. Per a això hi ha un bon examen visual complet del nen poc temps abans que aquest escolaritzi (o fins i tot abans si algun símptoma o signe sospitós es manifestés).

Quins signes poden indicar la necessitat de teràpia visual en els nens?
________________________________________
– Dificultat per a veure objectes a distància
– Tancar o es cobreix un ull
– Sobre el seu cap al paper quan llegeix o escriu
– Evita o li disgusten la lectura i les tasques de prop
– parpelleig freqüent
– Prefereix que li llegeixin
– Torna el cap en llegir o escriure
– Mou el cap quan llegeix
– Confon o inverteix lletres o paraules
– Confon dreta i esquerra
– Salta, rellegeix o omet paraules
– Llegeix lentament o amb errors freqüents
– Usa el seu dit com un indicador
– Es cansa fàcilment
– Dificultat per a copiar de la pissarra
Quins paràmetres s’han d’estudiar per a indicar el tractament amb teràpia visual?
________________________________________
Els aspectes a observar durant l’exploració visual són molts, dels quals podem cridar, per exemple:
– Agudesa visual. Davant l’existència d’ambliopia (ull vague) és de primera importància treballar a fons i aviat sigui possible, ja que a edats primerenques hi ha més possibilitats de millora.
– Mobilitat ocular, qualitat de la fixació i precisió en els moviments dels ulls. Són elements molt influents en la lectura i l’escriptura, i, a més, fàcilment tractables amb teràpia visual.
– Enfocament: qualitat, quantitat i habilitats. El seu dèficit comporta autèntics problemes de fatiga visual i poca resistència davant demandes visuals exigents. La seva evolució també pot ser molt bona gràcies als exercicis de teràpia visual, consistents a ampliar els marges d’enfocament amb lents de diverses diòptries.
– Habilitats binoculars: fusió, alineament binocular i totes les funcions visuals que es deriven. Les alteracions dins d’aquesta qüestió poden tenir diferents orígens.
– Altres: avaluació visuo-perceptiva (inclou les relacions espacials, lateralitat, etc.), o els tests utilitzats per a detectar possibles dislèxies o problemes de lectura d’origen no visual.
En definitiva, l’alteració de qualsevol d’aquests aspectes sol comportar la pèrdua de concentració, atenció i motivació per part del nen per a fer el que se li demana. Aquest és un motiu real pel qual molts petits i joves estudiants no poden complir amb les exigències del moment i ser la causa de retard o fracàs escolar.