Cirurgia refractiva

Cirurgia
de la presbícia

ICL

Cirurgia
refractiva làser

Cirurgia
de la presbícia

Cirurgia
refractiva làser

Amb les tècniques de cirurgia refractiva s’eliminen o redueixen els defectes de graduació (miopia, hipermetropia i astigmatisme) amb l’objectiu d’aconseguir una bona visió sense necessitat d’utilitzar ulleres o lents de contacte.

Per al tractament quirúrgic d’aquestes alteracions hi ha diverses opcions tècniques en funció de factors com l’edat, les diòptries a corregir, l’agudesa visual i l’estat del cristal·lí.

La tècnica més coneguda i usada per corregir els defectes de refracció és el LASIK (làser in situ keratomileusis), per a la qual s’utilitza el làser excímer.

Amb aquesta tècnica es poden obtenir bons resultats en casos de miopia compresa entre 1 i 12 diòptries, hipermetropia entre 1 i 5 diòptries i astigmatisme entre 1 i 6 diòptries.

A més, i depenent del defecte de graduació que presenta cada pacient i de les característiques dels seus ulls, permet personalitzar el tractament. D’aquesta manera es fa un escaneig de la còrnia, es modela de manera homogènia i s’eviten les irregularitats que poden aparèixer amb altres tipus de làser. Tot això contribueix a l’obtenció d’una millor qualitat visual.

Aquesta intervenció es fa en pocs minuts i la recuperació visual és molt ràpida. Encara que, com tot acte quirúrgic, no està exempt de possibles complicacions, aquestes són rares, sent una tècnica molt precisa i segura.

  Sobre IOCAT:

  Amb més de 20 anys d'experiència, l'Institut Oftalmològic de Catalunya (IOCAT) és un centre especialitzat en l'atenció integral dels problemes relacionats amb la salut ocular en l'adult, en oftalmologia pediàtrica i cirurgia ocular i refractiva. Actualment desenvolupem la nostra activitat professional a diversos centres de la província de Barcelona, incloent-hi l'Institut Oftalmològic de Catalunya a Mataró i l'Institut Oftalmològic de Catalunya al Prat de Llobregat.

  INFORMACIÓ DE CONTACTE:

  MATARÓ:
  Telèfon: 93 741 43 22
  Carrer Nou, 9 - 08301

  EL PRAT DE LLOBREGAT:
  Telèfon: 93 478  29 85
  Av. Verge de Montserrat,
  160 - 08820