Cirurgia refractiva làser

Cirurgia refractiva làser

Amb les tècniques de cirurgia refractiva s’eliminen o redueixen els defectes de graduació (miopia, hipermetropia i astigmatisme) amb l’objectiu d’aconseguir una bona visió sense necessitat d’utilitzar ulleres o lents de contacte. Per al tractament quirúrgic d’aquestes alteracions hi ha diverses opcions tècniques. Aquestes variaran en funció de factors com l’edat del pacient, les diòptries que cal corregir, l’agudesa visual i l’estat del cristal·lí.

LASIK

La tècnica més coneguda i utilitzada per corregir els defectes de refracció és el LASIK (làser in situ keratomileusis), per a la qual es fa servir el làser excímer. La primera vegada que es va fer servir aquest làser per a la correcció de la miopia va ser el 1987. Des de llavors s’han realitzat amb èxit milers d’intervencions a tot el món. Tot i que, com tot acte quirúrgic, no està exempt de possibles complicacions, aquestes són rares. Això fa que sigui una tècnica molt precisa i segura.

En els anys transcorreguts des de la seva introducció, els constants avenços tecnològics han fet que un procediment ja segur i eficaç sigui encara més segur, més efectiu i més previsible. Aquests mateixos avenços també han fet que el LASIK sigui una opció de tractament apta per a més persones, fins al punt que molts pacients que podrien haver estat rebutjats com a candidats inadequats per a la correcció de la visió làser fa anys, ara poden beneficiar-se d’aquesta tècnica.

Amb aquesta tècnica es poden obtenir bons resultats en casos de miopia entre 1 i 12 diòptries, d’hipermetropia entre 1 i 5 diòptries i d’astigmatisme entre 1 i 6 diòptries. A més, i depenent del defecte de graduació que presenta cada pacient i de les característiques dels ulls, permet personalitzar el tractament. D’aquesta manera es fa un escaneig de la còrnia i es modela de forma homogènia. També s’eviten així les irregularitats que poden aparèixer amb altres tipus de làser. Tot això contribueix a aconseguir una millor qualitat visual final per als nostres pacients. Aquesta intervenció es fa en pocs minuts. A més, com que la recuperació visual és molt ràpida, el pacient pot reincorporar-se a les seves activitats quotidianes en 24-48 hores.

Aspectes importants que cal tenir en compte abans de la intervenció.

Es pot operar qualsevol persona més gran de 18 anys que tingui miopia, hipermetropia i/o astigmatisme que no hagi variat significativament, almenys, durant el darrer any. Aquest aspecte és important, ja que el que es pretén amb la cirurgia és eliminar el defecte refractiu existent en aquell moment, però no actua sobre la seva evolució. Abans de l’operació també és crucial fer una bona exploració de totes les estructures oculars.

 

D’aquesta manera es busca descartar que hi hagi cap alteració que contraindiqui o augmenti el risc de la intervenció. No és aconsellable la intervenció en persones amb patologies oculars importants, com ara determinades alteracions de la còrnia, cataractes o processos inflamatoris intraoculars. Durant l’embaràs, pel fet que es poden produir canvis de la graduació, tampoc no és aconsellable la intervenció.

Els pacients portadors de lents de contacte toves han d’interrompre’n l’ús una setmana abans de fer l’estudi preoperatori. Aquest període de temps augmenta a quinze dies si es tracta de lents de contacte rígides. Abans de la cirurgia només cal estar 3 o 4 dies sense.

PRK

Com es fa la PRK?

La tècnica es fa amb anestèsia tòpica (gotes). Abans d’accionar el làser s’ha de tractar la capa més externa de cèl·lules de la còrnia, l’epiteli, utilitzant una solució alcohòlica diluïda.

Després es realitza el tractament amb làser excímer per remodelar la còrnia. El làser s’acciona només durant uns segons, de la mateixa manera que en la tècnica LASIK. Aquesta remodelació es personalitzada i predeterminada per cada ull i es calcula  curadament mitjançant mesures preses a la visita preoperatòria.

Després del tractament amb làser excímer, el cirurgià col·loca una lent de contacte terapèutica sense correcció òptica a l’ull. Aquestes lents de contacte especials tenen la funció de protegir l’ull i evitar que el pacient tingui dolor mentre les cèl·lules epitelials o superficials de la còrnia es regeneren i la superfície ocular es recupera de la intervenció.
Normalment la lent de contacte es retira a la consulta al cap de cinc dies de la intervenció.

Qui pot ser bon candidat per PRK?

Els candidats ideals per a la cirurgia ocular PRK es una persona sana amb expectatives realistes dels resultats,i amb un error de refracció estable durant almenys un any. PRK es recomana principalment per als pacients que tenen còrnies primes, que presenten irregularitats en l’estudi de la topografia corneal (per exemple, astigmatisme irregular) o que tenen professions en què no s’accepta el lasik com a tècnica per a la correcció del seu defecte refractiu.

Els pacients que pateixen determinades malalties generals com ara la diabetis o malalties reumàtiques, es troben en tractament amb cortisona o fàrmacs immunossupresors o bé presenten malalties oculars com el queratocon o glaucoma poden no ser bons candidats per a PRK.

Quines són les possibles complicacions de la PRK:

Encara que és una tècnica quirúrgica molt segura, la PRK no està exempta de riscos, entre els
quals hi ha:

  • Infecció de la còrnia: es molt poc freqüent, però pot ser molt greu, com qualsevol infecció que té lloc després d’una intervenció sobre l’ull. Per reduir el risc és molt important seguir el tractament postoperatori indicat per l’oftalmòleg.
  • Haze o boirina a la còrnia: es tracta d’una cicatriu corneal a la zona tractada pel làser. Pot ser d’asimptomàtica fins a implicar visió borrosa o opacitat corneal i afectar a determinades zones del camp visual.
  • Ull sec o dolor ocular crònic: pot ser degut al fet que tant la qualitat com la quantitat de la llàgrima dels ulls no són les adequades. Com que no hi ha una lubricació adequada l’ull presenta molèsties que, en els casos més greus, poden arribar a ser doloroses. Normalment, aquest problema sol millorar amb l’instil·lació de llàgrimes artificials per millorar-ne la lubricació.
  • Aberracions visuals: aquest terme inclou una sèrie d’alteracions visuals que poden aparèixer després de qualsevol operació que afecti els ulls. Es poden manifestar com una disminució de sensibilitat al contrast, percepció d’halos al voltant de les llums i enlluernament, sobretot a la nit.

Sobre IOCAT:

Amb més de 20 anys d'experiència, l'Institut Oftalmològic de Catalunya (IOCAT) és un centre especialitzat en l'atenció integral dels problemes relacionats amb la salut ocular en l'adult, en oftalmologia pediàtrica i cirurgia ocular i refractiva. Actualment desenvolupem la nostra activitat professional a diversos centres de la província de Barcelona, incloent-hi l'Institut Oftalmològic de Catalunya a Mataró i l'Institut Oftalmològic de Catalunya al Prat de Llobregat.

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

MATARÓ:
Telèfon: 93 741 43 22
Carrer Nou, 9 - 08301

EL PRAT DE LLOBREGAT:
Telèfon: 93 478  29 85
Av. Verge de Montserrat,
160 - 08820