Cirurgia de la presbícia

Per algunes persones existeix l’opció de corregir la presbícia amb cirurgia ocular. Les tècniques quirúrgiques per a la correcció de la presbícia inclouen la implantació de lents intraoculars, els implants corneals i la cirurgia refractiva làser (LASIK). De tots ells, el procediment més definitiu es la implantació de lents intraoculars trifocals. No obstant això, és important ressaltar que no tothom és candidat a aquests procediments.
La tècnica de cirurgia de la presbícia amb lent intraocular és l’opció ideal per als pacients que comencen a desenvolupar cataractes, que tenen una edat superior a seixanta anys, o que tenen un defecte refractiu elevat per a la visió llunyana que no pot corregir-se amb làser.

Implants de lents intraoculars (LIO)

Durant els últims anys, hi ha hagut moltes millores en el disseny de les lents intraoculars. Això ha permès el desenvolupament d’un ampli espectre de lents més enllà dels implants tradicionals de lents monofocals. Aquests desenvolupaments inclouen les LIO correctores de la presbícia que ofereixen una opció de tractament per als pacients amb presbícia. Hi ha tres grans categories d’aquest tipus de lents: LIO multifocals, LIO de profunditat d’enfocament ampliada i LIO acomodativa.

LIO multifocals

Les LIO multifocals tenen diverses zones de potència de la lent que produeixen més d’un punt focal, la qual cosa permet una bona visió tant de prop com de lluny. Les lents multifocals es poden subdividir en lents difractives i refractives.

LIO difractives bifocals

Les LIO difractives creen dues imatges diferents a prop i lluny. Aquestes lents tenen una àrea central dominant envoltada d’anells concèntrics d’alçada decreixent que donen lloc a la difracció de la llum tant a distància com a prop. Les lents intraoculars difractives solen estar menys limitats pel diàmetre pupil·lar, però poden provocar una visió intermèdia més pobra.

LIO difractives trifocals

En comparació amb la LIO difractiva bifocal, la LIO trifocal millora la visió intermèdia proporcionant un tercer focus.

LIO refractives

Les LIO refractives funcionen creant múltiples punts focals que permeten la visualització a totes les distàncies. Tot i que les lents refractives produeixen una bona qualitat de visió de distància, intermèdia i de prop, estan limitades pel diàmetre pupil·lar a causa del disseny zonal de la lent.

LIO amb profunditat d’enfocament ampliada

Les LIO de profunditat d’enfocament ampliada (EDOF) són una categoria més nova de LIO que pretén donar un enfocament a mitja distància sense comprometre l’agudesa visual de lluny. La visió intermèdia es millora en comparació amb les LIO multifocals bifocals estàndard, però la visió de prop només es pot millorar modestament. A més, si bé els pacients poden tenir millors nivells de sensibilitat al contrast i menys aberracions oculars, poden experimentar un fenomen visual únic amb una visió de les llums en forma d’estrella.

LIO acomodativa

El disseny d’aquest tipus de lent col·locada dins de la bossa capsular després de buidar el cristal·lí, li permet simular el procés natural d’acomodació a l’ull canviant la potència en resposta a la contracció del múscul ciliar.

Més informació

Resultats

Els pacients amb lents multifocals difractives i refractives tenen una millor visió de prop que aquells amb lents adaptatives i monofocals.

Quan les LIO multifocals es comparen amb altres modalitats de tractament, com ara la monovisió amb làser en cirurgia sobre la còrnia (LASIK), demostren una agudesa visual sense correcció òptica significativament millor. La monovisió LASIK, però, produeix una millor agudesa visual intermèdia i de lluny no corregides que les LIO multifocals, així com menys alteracions visuals.

Complicacions

La implantació de LIO després de l’extracció de cataractes o com a part d’un procediment per tractar la presbícia és un procediment relativament segur però, com tota cirurgia, no està exempt de riscos. Aquestes complicacions quirúrgiques inclouen, entre d’altres, la infecció, augment de la pressió intraocular, edema o acumulació d’aigua a la còrnia, ruptura de parts del cristal·lí, pèrdua de l’humor vitri,, desplaçament de la lent i despreniment de la retina.

Amb les lents multifocals poden aparèixer també alteracions visuals com la reducció de la qualitat visual i fenòmens visuals com halos, l’enlluernament i esclats a causa de la dispersió de la llum que es produeix de manera natural en la transició entre les zones per la visió propera i llunyana de la lent. Aquestes alteracions visuals són més freqüents que amb les lents monofocals. Les LIO acomodatives en conjunt produeixen menys alteracions visuals en comparació amb les LIO multifocals. Les lents EDOF, tot i que proporcionen una qualitat visual preservada amb menys halos, encara poden produir un fenomen fòtic relativament únic que es descriu generalment com a esclats d’estrelles.

Monovisió amb lents intraoculars monofocals

Alternativament, si és vol evitar portar ulleres també es pot optar per lents monofocals, col·locant una lent per a la visió de lluny i l’altra per a la visió de prop. Aquesta tècnica s’anomena “monovisió”. Aquesta elecció no és per a tothom, però per a moltes persones, el cervell s’adapta i pot processar la informació dels dos ulls per proporcionar una visió adequada a totes les distàncies. Si considereu aquesta opció, és convenient fer una prova de monovisió abans de la cirurgia fent servir lents de contacte de monovisió durant un període de temps.

Satisfacció del pacient

Les lents intraoculars multifocals produeixen un alt nivell de satisfacció que s’apropa al 95% dels pacients. i per la majoria d’ells hi ha una important disminució de la dependència de les ulleres.

Sobre IOCAT:

Amb més de 20 anys d'experiència, l'Institut Oftalmològic de Catalunya (IOCAT) és un centre especialitzat en l'atenció integral dels problemes relacionats amb la salut ocular en l'adult, en oftalmologia pediàtrica i cirurgia ocular i refractiva. Actualment desenvolupem la nostra activitat professional a diversos centres de la província de Barcelona, incloent-hi l'Institut Oftalmològic de Catalunya a Mataró i l'Institut Oftalmològic de Catalunya al Prat de Llobregat.

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

MATARÓ:
Telèfon: 93 741 43 22
Carrer Nou, 9 - 08301

EL PRAT DE LLOBREGAT:
Telèfon: 93 478  29 85
Av. Verge de Montserrat,
160 - 08820