ICL

Cirurgia refractiva amb lents intraoculars ICL (Lent de col·lamer implantable)

Des de la seva introducció fa més de 30 anys la tecnologia per la cirurgia ocular làser sobre la còrnia (lasik) ha progressat constantment, oferint resultats millors i més consistents a una gamma cada cop més àmplia de candidats quirúrgics elegibles. No obstant això, malgrat tots aquests avenços, encara hi ha un nombre important de pacients que no són bons candidats per a la correcció de la seva visió amb làser. És el cas de pacients amb còrnies primes o de forma irregular, defectes refractius molt elevats, ulls molt secs o qualsevol combinació d’aquests factors.
En aquests pacients pot estar indicada la correcció del seu defecte refractiu mitjançant la implantació d’una lent ICL.

¿Què és una lent ICL?

La lent de col·lamer implantable o ICL és un tipus de lent flexible de les anomenades lents fàquiques, és a dir, que per la seva implantació no s’elimina la lent natural de l’ull. Una ICL és una lent artificial, de funció similar a una lent de contacte, que s’implanta davant de la lent natural de l’ull, però darrere de l’iris de manera que és pràcticament invisible per als observadors externs.
Amb una petita incisió de 3 mm s’implanta entre l’iris i el cristal·lí, sense extreure’l. Es conserva d’aquesta manera la capacitat d’acomodació per tenir també una bona visió de prop. Per aquest motiu se solen indicar a pacients joves (menors de quaranta anys). Amb aquesta tècnica es poden arribar a corregir fins a 20-21 diòptries en casos de miopia i fins a 10-12 diòptries en casos d’hipermetropia.

És una tècnica d’última generació que es fa amb anestèsia tòpica (gotes anestèsiquess) i amb la qual s’obtenen resultats immediats i excel·lents. La intervenció dura aproximadament uns 10 minuts per cada ull i no requereix ingrés hospitalari. Les lents ICL, com la resta de lents intraoculars, no es degraden, estan fabricades amb materials biocompatibles i, per tant, no provoquen cap reacció de l’organisme cap a elles. Un dels seus grans avantatges és que és una tècnica reversible.
Per poder implantar-la, la lent necessita un mínim d’espai on s’ha de col·locar dins de l’ull. Aquest és l’espai que existeix entre la còrnia i el cristal·lí. En la gran majoria de les vegades, l’espai es suficient en el cas de l’ull amb miopia. En el cas de la hipermetropia aquest espai pot ser més reduït i s’ha de mesurar bé abans d’indicar la intervenció.

Actualment, hi ha una tendència a l’alça en la implantació d’aquest tipus de lents, ja que presenten certs avantatges respecte als tractaments amb làser sobre la còrnia (lasik), sobretot en cas de miopia alta. En la majoria de casos millora la qualitat de visió. Per aquests motius i per ser un procés reversible fa que molts pacients opten per aquest procediment per la correcció del seu defecte refractiu.

En quins casos està indicada la implantació de lents ICL?

La cirurgia refractiva amb ICL està indicada per a pacients joves (entre 21 i 40 anys) amb un grau de miopia o hipermetropia elevades o astigmatismes alts. En aquest grup d’edat també està indicada quan la correcció dels defectes de refracció amb l’aplicació de làser sobre la còrnia (Lasik) està contraindicat com és el cas de tenir còrnies primes o irregulars o sequedat ocular. També en casos de visions baixes malgrat la millor correcció òptica, normalment s’obtenen millors resultats amb l’implant d’una lent ICL per corregir els defectes refractius que amb la utilització de la tècnica LASIK.
Els pacients que portin lents de contacte han d’interrompre l’ús abans de l’exploració preoperatòria durant set dies si és una lent de contacte tova, i durant deu dies si és una lent de contacte rígida.
Prèviament a la cirurgia només cal estar tres dies sense.

Indicacions i contraindicacions

Es pot operar qualsevol persona major de vint-i-un anys que tingui algun defecte refractiu elevat, sigui miopia, hipermetropia i/o astigmatisme, i que aquests no hagin variat significativament durant almenys el darrer any. També aquells pacients que, tenint la graduació estabilitzada, no siguin aptes per corregir el seu defecte amb làser (tècnica LASIK).
Per fer l’estudi i valorar correctament la indicació d’aquest tipus de lent, els pacients portadors de lents de contacte han d’interrompre l’ús una setmana abans de l’exploració preoperatòria si és una lent de contacte tova, i durant deu dies si és tracta de lents de contacte rígides. Prèviament a la cirurgia només cal estar tres dies sense.
La intervenció està contraindicada en persones amb patologies oculars importants com ara cataractes o inflamació intraocular. Les dones embarassades no són bones candidates per a aquesta cirurgia, ja que durant l’embaràs hi pot haver canvis en la graduació.

Sobre IOCAT:

Amb més de 20 anys d'experiència, l'Institut Oftalmològic de Catalunya (IOCAT) és un centre especialitzat en l'atenció integral dels problemes relacionats amb la salut ocular en l'adult, en oftalmologia pediàtrica i cirurgia ocular i refractiva. Actualment desenvolupem la nostra activitat professional a diversos centres de la província de Barcelona, incloent-hi l'Institut Oftalmològic de Catalunya a Mataró i l'Institut Oftalmològic de Catalunya al Prat de Llobregat.

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

MATARÓ:
Telèfon: 93 741 43 22
Carrer Nou, 9 - 08301

EL PRAT DE LLOBREGAT:
Telèfon: 93 478  29 85
Av. Verge de Montserrat,
160 - 08820