En general el calendari recomanat per a les exploracions oftalmològiques rutinàries és el següent:

Des de nadó fins als sis mesos:

 • Examen de parpelles i estructures oculars externes, conjuntiva, còrnia, iris i pupil·les.
 • Examen de la motilitat ocular en relació amb la fixació i al seguiment visual.
 • Els nens que no tenen un bon seguiment visual als 3 mesos han de ser remesos a l’oftalmòleg
 • Examen del reflex vermell del fons ocular per descartar la possible existència de cataractes congènites o altres anomalies o malalties de la part posterior de l’ull (com el retinoblastoma).
 • La dificultat en la visualització o la detecció d’anomalies en el reflex de fons són indicacions per remetre al nen de manera urgent a l’oftalmòleg.
 • També els nounats d’alt risc, com els prematurs amb risc de retinopatia de la prematuritat o els que tenen història familiar de malalties oculars hereditàries, especialment si tenen pares o germans amb antecedents de retinoblastoma, han de ser examinats per un oftalmòleg.

 Des dels sis mesos fins als tres anys :

 • S’han de tenir en compte els exàmens i consideracions anteriors, a més de:
 • Examen de l’alineació i moviments oculars per a la detecció d’un possible estrabisme. El reflex corneal ha d’estar centrat en ambdós ulls i el test d’ cobrir i descobrir ( cover – uncover test ) han de ser normals.
 • S’han de referir a l’oftalmòleg els nens en els quals se sospiti estrabisme
 • Oftalmoscòpia ( examen del fons de l’ull per examinar la retina i la papil·la del nervi òptic )
 • També han de ser examinats per l’oftalmòleg nens que presentin llagrimeig o secrecions oculars de forma crònica .

Des dels tres fins als cinc anys:

 • S’han de tenir en compte els exàmens i consideracions anteriors , a més de:
  Proves d’agudesa visual amb els tests apropiats.
 • S’han de trametre a l’oftalmòleg els nens amb una visió inferior a 20/40 ( 0.5 ) en un o ambdós ulls.

 A partir dels 5 anys:

 • S’han de tenir en compte els exàmens i consideracions anteriors, a més de:
 • S’han de trametre a l’oftalmòleg els nens amb una visió inferior a 20/32 ( 0.6 ) en un o ambdós ulls.
 • S’han de trametre a l’oftalmòleg els nens amb dificultats en la lectura.

És aconsellable repetir la revisió ocular cada 1 o 2 anys