Miopia

Què és la Miopia?

La miopia és un defecte comuú de refracció que afecta aproximadament el 25% de la població occidental. En aquest defecte l’ull no fa arribar o no refracta la llum correctament, de manera que les imatges arriben desenfocades a la retina. (A l’ull sense defectes de refracció la pel·lícula lacrimal, la còrnia i el cristal·lí fan convergir la llum per enfocar-la en la retina. La retina rep la imatge formada per aquests raigs de llum i envia la imatge al cervell a través del nervi òptic, que en realitat forma part del cervell.)

En el cas de la miopia l’ull és més llarg del normal o té una còrnia massa corba, Per això la llum s’enfoca davant de la retina, el que fa que els objectes propers es vegin bé, però els objectes llunyans semblin borrosos.
Tot i que pot tenir repercusions patològiques, la miopia es considera un trastorn de l’enfocament ocular, no una malaltia ocular. Quan el defecte és superior a 8 dioptries, la miopia es considera com a miopia magna o alta miopia

La miopia pot ser hereditària. En nens es descobreix sovint quan tenen entre 8 i 12 anys.
Durant l’adolescència, quan el cos creix ràpidament, es freqüent que la miopia empitjori.
En canvi a partir dels vint anys sol haver-hi pocs canvis. Alguns estudis han trobat que l’us excessiu de la visió de prop i la disminució de les activitats a l’aire lliure durant la infància poden facilitar l’expressió de la miopia en algunes persones.
La miopia també pot ocórrer en adults. Quan progressa per sobre dels cinquanta anys sol ser degut a l’aparició de cataractes.

Les persones amb miopia tenen un risc més elevat de desenvolupar un despreniment de retina o tenir problemes a la màcula o part central de la retina. Per això, és important acudir a l’oftalmòleg regularment per veure si hi ha canvis a la retina que poden provocar un despreniment de retina. El tractament amb làser de les lesions predisponents pot reparar la retina i prevenir el despreniment amb prou antelació.
Les persones amb miopia elevada també poden tenir un risc més elevat de patir glaucoma i cataractes.

Els símptomes més habituals de la miopia als nens són:

  • Mirar amb dificultat el que posa a la pissarra
  • Apropar-se molt els llibres per llegir
  • Asseure’s molt a prop del televisor
  • Mig aclucar sovint els ulls perquè els objectes llunyans semblin més nítids

Tractament de la miopia:

Hi ha diversos mètodes per corregir la miopia, l’ús del quals  depèn dels ulls i estil de vida de cada persona. Per això es recomana consultar l’oftalmòleg per decidir quina correcció pot ser més efectiva en cada cas.

Més informació

Ulleres i lents de contacte

Les ulleres o les lents de contacte són els mètodes més comuns per corregir els
símptomes de la miopia. Funcionen tornant a enfocar els raigs de llum a la retina. Les
ulleres també poden ajudar a protegir els ulls dels nocius raigs de llum ultraviolada (UV).
Hi ha disponible un recobriment de lent especial que protegeix la llum UV.

Cirurgia refractiva

La correcció quirúrgica de la miopia inclou, tot i que es poden combinar, bàsicament 2
opcions:
Cirurgia refractiva amb làser excímer
Cirurgia refractiva amb lents intraoculars

En la cirurgia refractiva làser la millora en la visió s’aconsegueix remodelant la còrnia, cosa
que permet enfoca la llum correctament a la retina.
Hi ha vàries tècniques de cirurgia refractives amb làser, incloent:

  • LASIK
  • Epi-LASIK
  • PRK
  • SMILE

L’elecció de cadascuna d’aquestes tècniques depén de diversos factors a considerar per
cada cas en concret.

Implantació de lents intraoculars refractives.

La cirurgia refractiva amb lents intraoculars fàquiques, o sigui conservant el cristal·lí o lent natural, està indicada per a pacients amb un grau alt de miopia. també estaria indicada quan hi ha contraindicació per a l’aplicació de làser a la còrnia (Lasik). Amb aquestes lents es poden arribar a corregir fins a vint diòptiries de miopia.

La cirurgia amb lents intraoculars pseudofàquiques, que són les que s’utilitzen a la cirurgia de cataracta, es una opció en pacients més grans de 45-50 anys. Amb aquesta tècnica es poden corregir fins a 35 o 40 diòptries de miopia. Aquestes lents permeten a més la correcció de la presbícia.

En tot cas, cal fer una exploració oftalmològica prèvia per considerar, en funció del nombre de diòptries a corregir i d’altres factors, quina és la millor opció per a cada pacient.

Ortoqueratologia

Amb aquesta tècnica es fan servir una sèrie de lents de contacte rígides amb la intenció d’aplanar lentament la còrnia i reduir la miopia. Aixó Implica dormir amb les lents cada nit. La millora de la visió és temporal, ja que després de deixar d’utilitzar les lents, la còrnia torna a la seva forma original i la miopia torna. S’ha de tenir en compte, com passa amb altres tipus de lents de contacte, aquest mètode de correcció de la miopia no està exempt de possibles complicacions.

Atropina en dosis baixes

L’atropina a dosis baixes (generalment amb una concentració al 0,01%) sembla estar mostrant-se com un mètode eficaç per frenar la progressió de la miopia en nens i adolescents. Els estudis recents al respecte semblen prometedors en el seu objectiu. No obstant això, aquest és un tractament que s’ha de fer diàriament i fins ara no hi ha la suficient experiència en el temps per saber fins quan s’ha de continuar.

Sobre IOCAT:

Amb més de 20 anys d'experiència, l'Institut Oftalmològic de Catalunya (IOCAT) és un centre especialitzat en l'atenció integral dels problemes relacionats amb la salut ocular en l'adult, en oftalmologia pediàtrica i cirurgia ocular i refractiva. Actualment desenvolupem la nostra activitat professional a diversos centres de la província de Barcelona, incloent-hi l'Institut Oftalmològic de Catalunya a Mataró i l'Institut Oftalmològic de Catalunya al Prat de Llobregat.

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

MATARÓ:
Telèfon: 93 741 43 22
Carrer Nou, 9 - 08301

EL PRAT DE LLOBREGAT:
Telèfon: 93 478  29 85
Av. Verge de Montserrat,
160 - 08820