Informació d'interès

La visió del nen

El sistema visual humà es desenvolupa a mesura que el cervell va madurant, un procés que té una durada d’uns deu anys. Encara que els ulls d’un nadó tenen òpticament la capacitat de veure, la seva visió és molt limitada; tenen, per exemple, la capacitat de veure les formes de les persones, però no les seves característiques.

Més informació

Això és en gran part a causa de la immaduresa del seu cervell, que encara no ha après la forma de processar els missatges visuals que rep. Segons va avançant el desenvolupament visual, aquest mateix nen amb el temps serà capaç de detectar el més mínim detall en una imatge .

La progressió habitual del seguiment visual en el nen inclou la capacitat de seguir un objecte situat en la línia mitjana del camp visual en les primeres 2-6 setmanes de vida, seguir-ho passant la línia mitjana als 1-3 mesos, i  en els 180 graus del camp visual als 3-5 mesos. Si el nen no està complint amb aquests terminis del desenvolupament a temps, és aconsellable consultar el pediatre o l’oftalmòleg per a la seva valoració.

 L’agudesa visual va progressant de manera que als 4 anys la capacitat visual pot ser propera a la de l’adult i a 8 anys ja està totalment desenvolupada.

Quan el nen pot col·laborar en els tests subjectius de visió cal la derivació a l’oftalmòleg d’aquells nens que entre els 3 i 5 anys no assoleixin una agudesa visual de 20/40 (0.5) o de 20/30 (0.6) per als nens de 6 o més anys d’edat . També cal derivar-lo quan hi hagi una diferència significativa de visió entre els dos ulls, encara que l’ull que menys vegi compleixi amb els criteris mínims de visió (criteris establerts per l’Acadèmia Americana de Pediatria).

Com es porta a terme un examen ocular en el nen?

En els nens més petits, una avaluació de la visió general consistirà en un examen del reflex del fons de l’ull (encaminat sobretot a descartar una possible cataracta congènita i el retinoblastoma), mirar l’alineació dels ulls (els ulls desviats poden indicar estrabisme) i els moviments oculars observant com el nen busca i segueix determinats objectes en moviment. A partir dels 3 anys, el nen ja sol col·laborar en els tests de visió per mesurar l’agudesa visual.

Més informació

Es pot obtenir molta informació sobre l’estat de salut de l’ull d’un nen a través d’un examen ocular, fins i tot quan el nen és massa petit per col·laborar en les proves de lectura o altres tests de visió. Tots els exàmens de la vista inclouen una avaluació de la funció visual i una inspecció dels ulls amb una llum o un microscopi de mà (oftalmoscopi). És molt habitual que per aconseguir un bon examen ocular sigui necessari realitzar una exploració amb les pupil·les dilatades. Igual que amb un examen de la vista per a adults, les gotes de dilatació requereixen uns 30 minuts per fer efecte, produeixen visió borrosa en un grau lleu durant diverses hores, i les pupil·les es poden veure dilatades de vegades durant la resta del dia .

També és important fer la prova del reflex lluminós corneal. En ella una llum es dirigeix ​​cap al pont del nas i s’examina el reflex de la llum en la còrnia per assegurar-se que és simètric o brilla en el mateix lloc en ambdós ulls . Si no és així podria indicar la presència d’una desviació dels ulls o estrabisme.

Es pot utilitzar la prova d’oclusió unilateral per determinar si un nen petit segueix un objecte mentre un dels ulls està cobert. Si el nen es posa molt inquiet o es nega a seguir l’objecte quan es cobreix un dels ulls, podria indicar que la visió a l’ull descobert està reduïda.

Un altre test interessant per obtenir una valoració aproximada de la capacitat de visió dels nens més petits és el test de preferència visual. Està basat en la preferència del nen en mirar un patró ratllat davant d’un llis igualment il·luminat. Consisteix en la presentació d’una imatge de ratlles negres sobre un fons gris clar amb l’objectiu de cridar l’atenció del nen sobre ella. S’inicia amb el panell que té la figura més gran o de baixa visió i de forma decreixent es van canviant per altres amb una freqüència major de ratlles, però més fines, fins que el nen deixi de prestar atenció cap a la direcció de la imatge. Aquest test pot ser útil en nens menors de 2 anys .

En els nens més grans la prova d’oclusió unilateral, o cover test, és també útil per comprovar si hi ha estrabisme. Consisteix a cobrir un dels ulls mentre el nen està mirant a un objecte distant. Si l’altre ull no cobert es mou cap a fora o cap a dins, llavors podria indicar que els seus ulls no estan alineats i que té estrabisme. L’assaig es repeteix a continuació, cobrint l’altre ull.

Per a la valoració de l’agudesa visual en nens que comencen a col·laborar pot utilitzar el test de Pigassou que consisteix en la presentació de figures fàcilment recognoscibles pel nen.
Una altra prova que es fa servir comunament per a nens de 3-5 anys és el test de visió amb la lletra E en diferents orientacions (amunt, avall, dreta i esquerra) i mides, que el nen ha d’encertar. De vegades per preparar l’infant per a aquesta prova i que l’entengui i es familiaritzi amb ella, és convenient practicar prèviament a la consulta o a casa.

Per als nens que poden reconèixer algunes lletres pot utilitzar-se el sistema HOTV, en la qual les lletres H, O, T i V es mostren en diferents mides en un gràfic.  Al nen se li demana que identifiqui la lletra mostrada a uns metres de distància amb una de les quatre lletres que té a prop seu.

Per als nens més grans pot usar-se el test de Snellen que s’usa per als adults. En general, la taula de Snellen és el test més precís i s’ha d’utilitzar sempre que sigui possible.

Després de realitzat el test de visió es valoren els resultats tenint en compte l’edat del nen. Els nens en edat preescolar no necessàriament necessiten tenir visió 20/20 (o d’1) per passar la prova.

No obstant això, a més de l’edat, també és important considerar altres factors en la valoració de l’agudesa visual. La diferència rellevant de visió entre els dos ulls, encara que l’ull que pitjor vegi es trobi dins dels valors normals per la seva edat, podria indicar una pèrdua greu de la visió .
També és aconsellable que siguin vistos per l’oftalmòleg pediatre els nens que no col·laboren en les proves de visió durant diversos intents en l’examen realitzat a la consulta del pediatre.

Altres exàmens importants que completen l’exploració oftalmològica en l’edat pediàtrica són:

 • Els tests de visió estereoscòpica per estudiar la capacitat de visió en relleu o tridimensional quan estan funcionant els dos ulls.
 • Els tests de visió cromàtica o de percepció dels colors

L’examen ocular amb làmpada de fenedura. Aquest instrument és un microscopi que s’utilitza en l’exploració ocular de tots els adults. En els nens el seu ús depèn de la col·laboració i sol ser possible realitzar-la a partir dels tres anys, encara que no és excepcional que nens de divuit mesos o menors puguin col·laborar permetent una acceptable exploració.

L’examen del fons d’ull amb l’oftalmoscopi indirecte, que permet l’estudi de la retina i la papil·la del nervi òptic.

La derivació a un oftalmòleg pediàtric és també una bona idea per als nens que desvien els ulls (estrabisme) després dels sis mesos d’edat, els nens que tenen limitada la motilitat ocular, o si tenen la parpella superior caiguda (ptosi). Els nens també han de ser examinats per un oftalmòleg si tenen un alt risc de tenir problemes visuals, com els nens amb antecedents familiars de malalties o d’altres trastorns oculars infantils, els nens prematurs, els nens que neixen amb una infecció congènita (toxoplasmosi, rubèola, varicel·la, …), síndrome de Down, nens amb angiomes que afecten les parpelles o amb síndrome de Sturge Weber, síndrome de Marfan, neurofibromatosi o diabetis.

Calendari recomanat per a les
exploracions oftalmològiques
en el nen

En general el calendari recomanat per a les exploracions oftalmològiques rutinàries és el següent:

Des de nadó fins als sis mesos:

 • Examen de parpelles i estructures oculars externes, conjuntiva, còrnia, iris i pupil·les.
Més informació

Examen de la motilitat ocular amb relació a la fixació i al seguiment visual.

Els nens que no tenen un bon seguiment visual als 3 mesos han de ser remesos a l’oftalmòleg

Examen del reflex vermell del fons ocular per descartar la possible existència de cataractes congènites o altres anomalies o malalties de la part posterior de l’ull (com el retinoblastoma).

La dificultat en la visualització o la detecció d’anomalies en el reflex de fons són indicacions per remetre al nen de manera urgent a l’oftalmòleg.

També els nounats d’alt risc, com els prematurs amb risc de retinopatia de la prematuritat o els que tenen història familiar de malalties oculars hereditàries, especialment si tenen pares o germans amb antecedents de retinoblastoma, han de ser examinats per un oftalmòleg.

 Des dels 6 mesos fins als 3 anys:

 • S’han de tenir en compte els exàmens i consideracions anteriors, a més de:
 • Examen de l’alineació i moviments oculars per a la detecció d’un possible estrabisme. El reflex corneal ha d’estar centrat en ambdós ulls i els tests d’ cobrir i descobrir (cover – uncover test) han de ser normals.
 • S’han de referir a l’oftalmòleg els nens en els quals se sospiti estrabisme
 • Oftalmoscòpia (examen del fons de l’ull per examinar la retina i la papil·la del nervi òptic).
 • També han de ser examinats per l’oftalmòleg nens que presentin llagrimeig o secrecions oculars de forma crònica.

Des dels 3 fins als 5 anys d’edat:

 • S’han de tenir en compte els exàmens i consideracions anteriors , a més de:
  Proves d’agudesa visual amb els tests apropiats .
 • S’han de trametre a l’oftalmòleg els nens amb una visió inferior a 20/40 ( 0.5 ) en un o ambdós ulls.

 A partir dels 5 anys d’edat:

 • S’han de tenir en compte els exàmens i consideracions anteriors, a més de:
 • S’han de trametre a l’oftalmòleg els nens amb una visió inferior a 20/32 ( 0.6 ) en un o ambdós ulls.
 • S’han de trametre a l’oftalmòleg els nens amb dificultats en la lectura.

És aconsellable repetir la revisió ocular cada 1 o 2 anys

Quan portar el nen a l’oftalmòleg?

Normalment, el pediatre examina els ulls dels nens durant el primer any de vida a la recerca de qualsevol anomalia que requereixi valoració per l’oftalmòleg infantil. També en el cas que els pares o cuidadors sospiten qualsevol anormalitat en aquest període o si hi ha una història familiar de malalties dels ulls, és convenient que el nen sigui visitat per un oftalmòleg.

Més informació

Les indicacions que requereixen aquesta valoració són:

 • Els nens amb signes o símptomes d’alteracions oculars, com ara:
   • Desviació o alteració en la posició d’un ull.
   • Els canvis en la forma o mida de l’ull
   • Dolor ocular
   • Llagrimeig excessiu
   • Pupil·les anormals o asimètriques
   • Descens de la parpella superior ( Ptosi )
   • Angiomes ( tumors vasculars ) de les parpelles
 •  Els nens prematurs
 • Els nens que neixen amb una infecció congènita (toxoplasmosi, rubèola, varicel·la, ..)
 • Els nens amb pares o germans amb certes afeccions oculars, com estrabisme o ambliopia.
 • Els nens amb certs estats mèdics i malalties genètiques que poden afectar els ulls com la diabetis, problemes metabòlics, artritis crònica juvenil, neurofibromatosi, síndrome de Sturge – Weber, síndrome de Down, síndrome de Marfan, i certes malalties de la sang.
 • Els nens més grans, en edat escolar, poden queixar-se que no poden veure bé la pissarra, poden tenir mals de cap freqüents sobretot a l’hora de forçar la vista, referir visió doble o aclucar els ulls sovint.
 • Dins de les indicacions de la necessitat d’una avaluació addicional s’inclouria el fet que els pares notin que els ulls del seu fill no estan rectes o que simplement els sembla que puguin no estar veient bé. És important tenir en compte que els nens més petits no solen informar de dificultats amb la seva visió, especialment si el problema afecta només a un ull i es poden desenvolupar sense problemes amb la visió de l’altre ull.


Les proves habituals per mesurar l’agudesa visual solen poder-se realitzar a partir dels tres anys, tot i que els nens de 2 anys poden ser capaços de col·laborar amb test de dibuixos que siguin fàcilment reconeixibles per a ells.

Tots els nens han de tenir un complet examen de la vista als tres o quatre anys, encara que la visió sembli estar desenvolupant-se normalment, i posteriorment cada 1 o 2 anys.

El diagnòstic i tractament precoços de les possibles alteracions o malalties dels ulls en la infància són molt importants, ja que poden aconseguir millors resultats visuals per a la vida adulta.

Més informació

A qui pot beneficiar la teràpia visual?
________________________________________
La teràpia visual no sols és un remei molt útil per als adults; també ho és per als petits. Com ja sabem, a partir dels sis anys els nens inicien una etapa de canvi realment rellevant en molts sentits, i, lògicament, han d’estar preparats per a afrontar tot el procés d’aprenentatge que els espera. Una condició importantíssima en aquest procés és que el sistema visual sigui capaç de respondre amb eficàcia i de processar bé la informació. Recordem que més d’un 80% de la informació que ens arriba de l’exterior la captem el sentit de la visió. Per a això hi ha un bon examen visual complet del nen poc temps abans que aquest escolaritzi (o fins i tot abans si algun símptoma o signe sospitós es manifestés).

Quins signes poden indicar la necessitat de teràpia visual en els nens?
________________________________________
– Dificultat per a veure objectes a distància
– Tancar o es cobreix un ull
– Sobre el seu cap al paper quan llegeix o escriu
– Evita o li disgusten la lectura i les tasques de prop
– parpelleig freqüent
– Prefereix que li llegeixin
– Torna el cap en llegir o escriure
– Mou el cap quan llegeix
– Confon o inverteix lletres o paraules
– Confon dreta i esquerra
– Salta, rellegeix o omet paraules
– Llegeix lentament o amb errors freqüents
– Usa el seu dit com un indicador
– Es cansa fàcilment
– Dificultat per a copiar de la pissarra

Quins paràmetres s’han d’estudiar per a indicar el tractament amb teràpia visual?
________________________________________
Els aspectes a observar durant l’exploració visual són molts, dels quals podem cridar, per exemple:
– Agudesa visual. Davant l’existència d’ambliopia (ull vague) és de primera importància treballar a fons i aviat sigui possible, ja que a edats primerenques hi ha més possibilitats de millora.
– Mobilitat ocular, qualitat de la fixació i precisió en els moviments dels ulls. Són elements molt influents en la lectura i l’escriptura, i, a més, fàcilment tractables amb teràpia visual.
– Enfocament: qualitat, quantitat i habilitats. El seu dèficit comporta autèntics problemes de fatiga visual i poca resistència davant demandes visuals exigents. La seva evolució també pot ser molt bona gràcies als exercicis de teràpia visual, consistents a ampliar els marges d’enfocament amb lents de diverses diòptries.
– Habilitats binoculars: fusió, alineament binocular i totes les funcions visuals que es deriven. Les alteracions dins d’aquesta qüestió poden tenir diferents orígens.
– Altres: avaluació visu-perceptiva (inclou les relacions espacials, lateralitat, etc.), o els tests utilitzats per a detectar possibles dislèxies o problemes de lectura d’origen no visual.
En definitiva, l’alteració de qualsevol d’aquests aspectes sol comportar la pèrdua de concentració, atenció i motivació per part del nen per a fer el que se li demana. Aquest és un motiu real pel qual molts petits i joves estudiants no poden complir amb les exigències del moment i ser la causa de retard o fracàs escolar.

Teràpia visual

Què és la teràpia visual?


Es considera que un procés educacional, té com a finalitat normalitzar, aprendre i automatitzar una sèrie d’habilitats visuals creant noves connexions neurològiques. Aquestes teràpies visuals es realitzen a partir d’un Optometrista Comportamental que avalua i tracta el problema visual relacionant-lo amb la resta dels sentits.
Ensenyem al fet que el pacient aprengui a utilitzar correctament el seu sistema visual i que d’aquesta manera pugui percebre, processar, comprendre i integrar millor tota la informació visual.

Sobre IOCAT:

Amb més de 20 anys d'experiència, l'Institut Oftalmològic de Catalunya (IOCAT) és un centre especialitzat en l'atenció integral dels problemes relacionats amb la salut ocular en l'adult, en oftalmologia pediàtrica i cirurgia ocular i refractiva. Actualment desenvolupem la nostra activitat professional a diversos centres de la província de Barcelona, incloent-hi l'Institut Oftalmològic de Catalunya a Mataró i l'Institut Oftalmològic de Catalunya al Prat de Llobregat.

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

MATARÓ:
Telèfon: 93 741 43 22
Carrer Nou, 9 - 08301

EL PRAT DE LLOBREGAT:
Telèfon: 93 478  29 85
Av. Verge de Montserrat,
160 - 08820