Teràpia visual

Què és la teràpia visual?


La teràpia visual és una opció de tractament. Es considera que és un procés educacional té com a finalitat normalitzar, aprendre i automatitzar una sèrie d’habilitats visuals creant noves connexions neurològiques. Aquestes teràpies visuals es realitzen a partir d’un Optometrista Comportamental que avalua i tracta el problema visual relacionant-lo amb la resta dels sentits.

Ensenyem a que el pacient aprengui a utilitzar correctament el seu sistema visual i que d’aquesta manera pugui percebre, processar, comprendre i integrar millor tota la informació visual.

 

A qui pot beneficiar la teràpia visual?


La teràpia visual no només és un remei molt útil per als adults; també ho és per als petits. Com ja sabem, a partir dels sis anys els nens inicien una etapa de canvi realment rellevant en molts sentits, i, lògicament, han d’estar preparats per afrontar tot el procés d’aprenentatge que els espera. Una condició importantíssima en aquest procés és que el sistema visual sigui capaç de respondre amb eficàcia i de processar bé la informació. Recordem que més d’un 80{43e3dfd21fdd502061da84cdc9d10b9e04da94dac8411961d37dc1dc59110681} de la informació que ens arriba de l’exterior la captem pel sentit de la visió. Per això cal un bon examen visual complet del nen poc temps abans que aquest s’escolaritzi (o fins i tot abans si algun símptoma o signe sospitós es manifestés).

Quins signes poden indicar la necessitat de teràpia visual en els nens?


– Dificultat per veure objectes a distància
– Tanca o es cobreix un ull
– Sobre el seu cap al paper quan llegeix o escriu
– Evita o li disgusten la lectura i les tasques de prop
– parpelleig freqüent
– Prefereix que li llegeixin
– Gira el cap al llegir o escriure
– Mou el cap quan llegeix
– Confon o inverteix lletres o paraules
– Confon dreta i esquerra
– Salta, rellegeix o omet paraules
– Llegeix lentament o amb errors freqüents
– Fes servir el seu dit com un indicador
– Es cansa fàcilment
– Dificultat per copiar de la pissarra

Quins paràmetres s’han d’estudiar per indicar el tractament amb teràpia visual?


Els aspectes a observar durant l’exploració visual són molts, dels quals podem anomenar, per exemple:

– Agudesa visual. Davant l’existència d’ambliopia (ull gandul) és de primera importància treballar a fons i aviat sigui possible, ja que a edats primerenques hi ha més possibilitats de millora.

– Mobilitat ocular, qualitat de la fixació i precisió en els moviments dels ulls. Són elements molt influents en la lectura i l’escriptura, i, a més, fàcilment tractables amb teràpia visual.

– Enfocament: qualitat, quantitat i habilitats. El seu dèficit comporta autèntics problemes de fatiga visual i poca resistència davant de demandes visuals exigents. La seva evolució també pot ser molt bona gràcies als exercicis de teràpia visual, consistents en ampliar els marges d’enfocament amb lents de diverses diòptries.

– Habilitats binoculars: fusió, alineament binocular i totes les funcions visuals que se’n deriven. Les alteracions dins d’aquesta qüestió poden tenir diferents orígens.

– Altres: avaluació visuo-perceptiva (inclou les relacions espacials, lateralitat, etc.), o els tests utilitzats per detectar possibles dislèxies o problemes de lectura d’origen no visual.

En definitiva, l’alteració de qualsevol d’aquests aspectes sol comportar la pèrdua de concentració, atenció i motivació per part del nen per fer allò que se li demana. Aquest és un motiu real pel qual molts petits i joves estudiants no poden complir amb les exigències del moment i ser la causa d’endarreriment o fracàs escolar.