Degeneració macular

És una malaltia que afecta la màcula o part central de la retina, que és la que permet veure els detalls més fins, alterant d’aquesta manera la capacitat per conduir, reconèixer la cara de les persones i veure de prop o llegir. Aquesta malaltia representa la causa més freqüent de pèrdua de visió a partir dels 60 anys.

Els símptomes més característics són: visió borrosa, aparició de taques al centre del camp visual, distorsió de les imatges, ondulació de les línies rectes i dificultat progressiva per llegir.

Amb els moderns tractaments a la nostra disposició en l’actualitat podem controlar o frenar l’evolució d’aquesta malaltia en la majoria dels pacients amb degeneració macular humida. Per a això és essencial un diagnòstic i tractament sense demora.
En la gran majoria dels casos realitzem la intervenció amb anestèsia tòpica utilitzant només unes gotes de col·liri anestèsic, i no és necessari l’ingrés a la clínica.
DMAE-1 còpia