Cirurgia refractiva làser

Sol·liciti una visita informativa
gratuïta sobre cirurgia refractiva trucant
al 93 741 43 22

 Amb les tècniques de cirurgia refractiva s’eliminen o redueixen els defectes de graduació (miopia, hipermetropia i astigmatisme) amb l’objectiu d’aconseguir una bona visió sense necessitat d’utilitzar ulleres o lents de contacte.

Per al tractament quirúrgic d’aquestes alteracions ha diverses opcions tècniques en funció de factors com l’edat, les diòptries a corregir, l’agudesa visual i l’estat del cristal·lí.

La tècnica més coneguda i utilitzada per corregir els defectes de refracció és el LASIK (làser in situ keratomileusis), per a la qual s’utilitza el làser excímer.

Amb aquesta tècnica es poden obtenir bons resultats en casos de miopia compresa entre 1 i 12 diòptries, hipermetropia entre 1 i 5 diòptries i astigmatisme entre 1 i 6 diòptries.

lasik

A més, i depenent del defecte de graduació que presenta cada pacient i de les característiques de els seus ulls, permet personalitzar el tractament. D’aquesta manera es fa una cerca de la còrnia, es modela de manera homogènia i s’eviten les irregularitats que poden aparèixer amb altres tipus de làser. Tot això contribueix a l’obtenció d’una millor qualitat visual.

Aquesta intervenció es fa en pocs minuts i la recuperació visual és molt ràpida. Encara que, com tot acte quirúrgic, no està exempt de possibles complicacions, aquestes són rares, sent una tècnica molt precisa i segura.

Procés bàsic de LASIK.


El  primer pas és desinfectar la zona operatòria i preparar el camp quirúrgic. Seguidament anestesiem la zona de manera tòpica (amb gotes).

  1. Col·loquem l’anell de succió sobre el globus ocular.
  2. Es crea un disc corneal incomplet mitjançant un aparell (el microqueràtom automàtic) o mitjançant làser de femtosegon. Aquest procés pot resultar una mica molest però no dolorós.
  3. Retirem el disc corneal i comencem el tractament amb làser excímer. Aquest procés és totalment indolor.
  4. Netegem la zona de possibles restes i reposicionem el disc.
  5. Incrementem l’adhesió del disc mitjançant l’assecament de la interfase.
  6. Col·loquem gotes d’antibiòtic i d’antiinflamatori.