Despreniment de retina


Què és el despreniment de la retina?

El despreniment de retina és una afectació ocular greu en què la retina neurosensorial es separa de la capa que es troba sota d’ella, l’epiteli pigmentat de la retina, ocasionant una pèrdua parcial o total de la visió.

Quines situacions predisposen a l’aparició d’un despreniment de retina?

Pot ocórrer en aquelles situacions en què és més freqüent l’aparició de trencaments o forats a la zona més perifèrica de la retina, com és el cas de la miopia, pacients operats de cataractes, antecedents de traumatismes oculars o presència de determinades lesions degeneratives de la retina. També és més freqüent quan existeixen antecedents familiars de despreniment de la retina.

Per què es produeix?

El despreniment de la retina apareix en general com a conseqüència de la tracció que es produeix en la part anterior de la retina en el moment en què el vitri es separa d’ella. Aquesta separació de la part posterior del vitri (el gel que ocupa la part interna del globus ocular) és molt freqüent i habitualment es produeix sense ocasionar cap altre problema, però quan hi ha lesions degeneratives a la retina, aquesta es pot trencar en el procés. Un cop s’ha produït el forat a la retina comença a passar per aquest el fluid intraocular i va separant progressivament.

 Quins símptomes ocasiona?

Un cop s’ha desprès la retina els símptomes depenen de l’extensió i de la localització de la zona despresa. A l’inici, si la zona despresa és petita, pot no donar símptomes. A mesura que el despreniment es va fent més extens es pot notar una mena d’ombra o sensació de cortina en la part perifèrica del camp de visió que va augmentat progressivament fins que s’arriba a la pèrdua total de la visió.

Quins símptomes ens poden avisar d’un possible despreniment de la retina?

L’aparició brusca de taques mòbils en el camp de visió (visió de “mosques volants”) pot indicar l’aparició d’un despreniment o separació de la part posterior del vitri i per tant la possibilitat d’un despreniment de retina, sobretot si va acompanyat de la visió de llampades lluminoses. Aquests símptomes, encara que només en poques ocasions es tradueixen en la presència d’un despreniment de retina, fan que sigui molt convenient realitzar una exploració del fons de l’ull com més aviat millor per descartar la possibilitat d’aquest greu problema.

Com es tracta el despreniment de la retina?

Si aconseguim diagnosticar el trencament de la retina abans que es produeixi el despreniment, podem evitar aquest últim amb l’aplicació de làser. Un cop s’ha desprès la retina, és necessari el tractament quirúrgic. Per a això existeixen diverses tècniques l’ús depèn del tipus de despreniment. Les més utilitzades són la cirurgia escleral, que és una tècnica extraocular, i la vitrectomia, tècnica en la qual la retina s’aplica des de dins de l’ull. En moltes ocasions s’utilitzen dues tècniques en el mateix acte quirúrgic.